Idag tar vi ytterligare steg i vårt engagemang för transparens och ansvarsskyldighet genom lanseringen av ett uppdaterat transparenscenter online. Dessutom publicerar vi idag vår transparensrapport kring upphovsrättsintrång och varumärkesbrott för första halvåret 2021.

Vi publicerar återkommande transparensrapporter för att redogöra för de åtgärder som vi vidtar för att skydda plattformen och användarnas integritet. De första rapporterna publicerade vi redan 2019 och vi har sedan dess fortsatt att utveckla dem med nya och djupare data, inklusive exempelvis hur många annonser vi har nekat för brott mot våra riktlinjer och hur många konton tillhörande underåriga användare som vi har raderat.

Våra olika transparensrapporter inkluderar:

· ”Community Guidelines Enforcement Report” som ger kvartalsvis inblick i de åtgärder som vi vidtar för att upprätthålla riktlinjer och användarvillkor för TikToks community.

· ”Information Requests Report” som tillhandahåller halvårsdata om de juridiska förfrågningarna om användarinformation som vi får från myndigheter och brottsbekämpande myndigheter och hur vi ställt oss till dessa.

· “Government Removal Requests Report” som tillhandahåller halvårsdata kring förfrågningar som vi fått från myndigheter kring att ta bort material och hur vi ställt oss till dessa.

· ”Intellectual Property Removal Requests Report” som vartannat år visar mängden meddelanden om borttagning av upphovsrätts- och varumärkesinnehåll och våra svar.

Vi har även samlat in feedback från organisationer och experter från civilsamhället i samband med uppdateringen av rapportformaten och transparenscentret. Vi har tagit till oss av feedbacken genom att införa möjligheten att ladda ner data i maskinläsbara format. Dessutom är våra rapporter numera mycket mer visuella, med interaktiva diagram och grafer för att bättre illustrera data och våra åtgärder.

Rapporterna kommer framöver att publiceras på 26 språk, inklusive svenska. Målet är att göra transparenscentret till en plats för all samlad information och fakta där användare och andra intresserade kan lära sig om hur vi modererar och rekommenderar innehåll, utvecklar produkter och skyddar människors information. Det uppdaterade transparenscentret är en fortsättning på det arbetet och vi är glada över att dela fler uppdateringar på vägen.

Ny rapport kring nedtagna videos under första halvåret 2021

Idag släpper vi dessutom en transparensrapport över förfrågningar från myndigheter runt om i världen samt anmälningar från rättighetsinnehavare om intrång i immateriella rättigheter. Under perioden 1 januari - 2 maj 2021 mottog vi 78 140 förfrågningar om att ta bort copyrightskyddat material från plattformen, varav vi tog bort 22%. Under samma period mottog vi 4 366 förfrågningar om att ta bort innehåll som bröt mot varumärkesskydd, varav vi tog bort28,8%.