Kriget i Ukraina är fruktansvärt och våra hjärtan brister för de som blir lidande. Det har också fört med sig smärta och sorg hos vårt community och våra medarbetare. Som plattform har kriget utmanat oss att möta en mycket komplex och snabbt föränderlig miljö, då vi strävar efter att vara ett fönster och en bro mellan människor över hela världen.

Med våra medarbetares och användares säkerhet som vår vägledande prioritet, har vi avsatt omfattande resurser till att utveckla och implementera nya skyddsåtgärder. I detta inlägg vill vi dela med oss av de åtgärder vi vidtar.

Pilottestning av vår policy kring statskontrollerad media

Förra året började vi arbeta med att utveckla en långsiktig och heltäckande statlig mediepolicy eftersom vi ser att ytterligare kontext kan vara till hjälp för användare, särskilt i krigstider och konfliktzoner. Med anledning av kriget i Ukraina, påskyndar vi nu lanseringen av en policy kring statligt kontrollerad media för att ge användare ytterligare kontext för att kunna utvärdera innehållet de tar del av på vår plattform. Vi börjar med att pilottesta denna policy genom att applicera etiketter på innehåll från statligt kontrollerade mediekonton under de närmaste dagarna.

Under de senaste månaderna har vi samarbetat med över 50 experter med multidisciplinär bakgrund i 20 länder för att informera om vår definition av statskontrollerade medier – entiteter där en regering utövar direkt eller indirekt kontroll över deras redaktionella innehåll eller beslutsfattande – och vår strategi för att göra sådana val. Vi kommer att fortsätta att samla in feedback från fler experter för att ytterligare informera om utvecklingen av vårt globala tillvägagångssätt, samtidigt som vi nu börjar kategorisera innehåll. Vi kommer att dela ytterligare information om vår kommande bredare policy senare i år. Vårt mål är att säkerställa att vårt community har ett sammanhang att förhålla sig till kring den här typen av innehåll och att vi har lämpliga processer på plats för att konsekvent tillämpa policyn.

Bekämpning av vilseledande information

Den ökade risken och effekten av vilseledande information under en kristid har inte undgått oss. Vi fortsätter att utöka våra trygghets- och säkerhetsåtgärder och arbetar hårt för att säkerställa att människor kan uttrycka sig och dela sina erfarenheter, samtidigt som vi strävar efter att minska risken för skada. Vi använder en kombination av teknik och människor för att skydda vår plattform och våra team talar mer än 60 språk och dialekter inklusive ryska och ukrainska.

Våra communityriktlinjer förbjuder innehåll som omfattar skadlig desinformation, hatiskt beteende eller främjande av våld. Vi upprätthålla dessa regler genom att radera innehåll som bryter mot våra regler, förbjuda konton och stänga av åtkomst till produktfunktioner som livestream. Vi samarbetar också med oberoende faktagranskande organisationer för att få stöd i hur vi bedömer innehållets äkthet så att överträdelser kan tas bort. Med utgångspunkt i ökad försiktighet, kommer innehåll under pågående faktagranskning samt granskat innehåll som inte kan styrkas att exkluderas från rekommendationer i For You-flöden.

Vi har också utvecklat våra metoder i realtid för att identifiera och bekämpa skadligt innehåll, som exempelvis införandet av ytterligare insatser för att upptäcka och vidta åtgärder på livestreamar som kan sända falskt eller vilseledande innehåll. Vi fortsätter att fokusera på att förebygga, upptäcka och förhindra påverkan på vår plattform, samtidigt som våra system hjälper oss att identifiera, blockera och ta bort oäkta konton, engagemang eller andra associerade aktiviteter på TikTok.

Stöd kring digital källkritik för vårt community

På vår Upptäck-sida har vi lagt till tips om källkritik på nätet. Dessa tips har tagits fram i samarbete med National Association for Media Literacy Education för att hjälpa vårt community att utvärdera och fatta beslut om innehållet de möter online. Detta nav för digital kunskap uppmuntrar också användare att lära sig mer om de många verktyg inom trygghet, säkerhet, och integritet som finns tillgängliga på TikTok, såsom tvåstegsverifiering. Vi lägger också till opt-in-skärmar och påminnelser om digital källkritik som visas för användare i vissa videor och livestreams.

Våra användares och medarbetares säkerhet fortsätter vara vår prioritet. Som ett led i vårt fortsatta engagemang för att hjälpa de mest utsatta i nödsituatione ger vi nu även humanitärt bistånd, inledningsvis i form av en donation på 1 miljon dollar. Vi kommer att fortsätta att vara lyhörda för händelser i realtid, vidta åtgärder kring innehåll eller beteende som hotar säkerheten på vår plattform och avsätta resurser för att skydda vårt community.

Uppdatering den 7 mars 2022, kl. 7:15 CET

En uppdatering om Tiktoks tjänster i Ryssland: Tiktok är en kanal för kreativitet och underhållning som på många sätt kan vara en empatisk och medmänsklig motkraft mot den enorma tragedi och isolering ett krig för med sig. Vår främsta prioritet är säkerheten för våra användare och anställda, och nu i samband med Rysslands nya "fake news" lag, har vi inget annat val än att upphöra med livesändning och nytt innehåll i vår videotjänst i Ryssland medan vi granskar säkerhetskonsekvenserna av lagen. Vår meddelandetjänst i appen kommer inte att påverkas. Vi kommer att fortsätta att utvärdera läget i Ryssland löpande för att kunna bedöma när tjänsterna kan komma att återupptas med trygghet och säkerhet i huvudfokus.