Författare: Elaine Fox, Head of Privacy - Europe

 • Datainspektionen på Irland (DPC) har utrett hur vissa integritetsinställningar och funktioner fungerade för tre år sedan
 • De flesta av utredningens resultat är inte längre relevanta på grund av ändringar som vi gjorde innan undersökningen ens började, såsom att automatiskt göra alla konton för 13-15-åringar privata som standard
 • Vi har också gjort det enklare för yngre användare att förstå vår integritetspolicy genom våra videor om integritetsfunktioner för tonåringar och vårt hjälpcentermaterial
 • Det fanns ingen slutsats från Datainspektionen att TikToks åldersbekräftelseåtgärder bröt mot GDPR
 • Vi kommer fortsätta att ytterligare stärka skyddet för ungdomar på TikTok

Datainspektionen på Irland (DPC) redovisade idag sina slutsatser i utredningen gällande vissa plattformars inställningar och åtgärder för att säkerställa enskilda användares ålder – vilket vi hade på plats för tre år sedan. Vi vill med all respekt framhäva att vi inte instämmer med flera aspekter av beslutet, i synnerhet böternas nivå och vill framhålla, i sammanhanget, viktig information medan vi utvärderar nästa steg.

De flesta av problemen har redan åtgärdats
Datainspektionens utredning fokuserar endast på perioden juli till december 2020. Datainspektionen fann inte att TikToks åldersverifieringsåtgärder bröt mot GDPR och det mesta av de kritiska punkterna i utredningen är inte längre relevanta på grund av de åtgärder vi införde i början av 2021 - flera månader innan Datainspektionens utredning ens påbörjades.

Plattformsinställningar
Vi menar att våra inställningar alltid har gett användare kontroll över om de vill ha ett privat eller öppet konto. I januari 2021 (åtta månader innan Datainspektionen påbörjat sin utredning) blev vi den första stora plattformen att göra alla befintliga och nya konton för 13-15-åringar, privata som standard. Vi implementerade också andra viktiga förändringar för att ytterligare stärka integriteten för yngre användare:

 • vi begränsade möjligheterna för vilka som kan kommentera på en video skapad av 13-15-åringar och nu kan dessa användare endast ta emot kommentarer från “vänner” eller “ingen”;
 • vi ändrade inställningarna för “Duet” och “Stitch” så att ingen på TikTok kan använda dessa funktioner med innehåll skapat av personer under 16 år (för 16- och 17-åringar var dessa funktioner som standard inställda på “vänner”) och
 • vi ställde “Föreslå ditt konto för andra”-inställningen på “Av” som standard för 13-15-åringar.

Utöver detta kommer vi senare denna månad rulla ut en omgjord kontoregistreringsprocess som kommer ha “privat” som förvalt för nya användare i åldern 16-17 år.

Family Pairing
Sedan 2020 kan föräldrar och vårdnadshavare länka sina TikTok-konton till sina tonåringars konto, för att se och justera olika innehålls - och integritetsinställningar. Sedan november 2020 har föräldrar och vårdnadshavare inte kunnat aktivera direktmeddelanden för 16- och 17-åringar om användarna själva har inaktiverat detta (för tydlighet; direktmeddelanden för 13-15-åringar inaktiverades tidigare under 2020).

Vi har över tid fortsatt att utveckla Family Pairing – en ny funktion sedan tidigare i år, tillåter föräldrar och vårdnadshavare att sätta gränser för daglig skärmtid, få tillgång till sin tonårings skärmtidsöversikt, schemalägga avstängning av notiser och aktivera innehållsfiltrering för att förhindra att innehåll med vissa ord eller hashtags visas i deras tonårings feed.

I mars började vi också uppmana vårt community att lära sig mer om Family Pairing och hittills har över 500 miljoner människor nåtts av informationen. Genom Family Pairing stödjer vi över en miljon tonåringar och deras familjer i att sätta gränser som är anpassade efter deras individuella behov.

Förbättrad transparens för yngre användare
Juli 2020 försåg vi alla användare under 18 år med en åldersanpassad sammanfattning av vår integritetspolicy, för att göra den så lätt som möjligt att förstå. Sedan dess har vi fortsatt utveckla och tillgängliggöra de resurser som är tillgängliga för ungdomar och lanserade bl.a. “Integritetsöversikt för ungdomar” september 2022. Det är en serie filmer som skapats för att hjälpa yngre användare att bättre förstå hur deras information samlas in och används.

I början av det här året uppdaterade vi även materialet i vårt hjälpcenter för att tydliggöra att vem som helst, oavsett om de är på TikTok eller inte, kan se videor från offentliga konton. Detta åtgärdar en annan av Datainspektionens kritikpunkter, som menade att vårt användande av orden “någon” och “alla”, för att beskriva vem som kan se innehållet från ett offentligt konto, inte var tillräckligt tydligt.

Vi kommer även att uppdatera vår integritetspolicy, materialet i “Integritetsöversikt för ungdomar” och vårt hjälpcenter, för att ytterligare förtydliga skillnaden mellan ett öppet och ett privat konto.

Hantering av åldersverifiering
Varken Datainspektionen eller den europeiska dataskyddsstyrelsen fann att TikToks åldersverifiering bryter mot GDPR. Med tanke på den branschomfattande betydelsen av ämnet vill vi belysa arbetet vi gör för att säkerställa att Tiktok endast förblir en plattform för personer över 13 år.

För det första har vi utformat en neutral åldersverifiering som kräver att personer själva fyller i sitt födelsedatum, utan några indikationer om vad den “rätta” åldern är. Om någon försöker skapa ett konto men inte uppfyller vårt ålderskrav, hindrar vi dem från att skapa ett annat konto. Vårt arbete med att upprätthålla vårt minimikrav på ålder slutar inte vid åldersverifieringen och vi har vidtagit flera ytterligare åtgärder för att identifiera och radera misstänkta konton som tillhör personer under 13 år. Till exempel har vi:

 • utbildat vårt team som modererar plattformens säkerhet i hur de ska uppmärksamma tecken på att ett konto används av en person under 13 år. Till exempel hur de ska använda uppgifter som lämnats in av vår community, såsom nyckelord och inrapporterade ärenden i appen;
 • stängt av alla konton som vårt säkerhetsteam misstänker kan tillhöra en person som är under 13 år; och
 • alla konton som granskas för övriga överträdelser och misstänks tillhöra en mindreårig användare tas bort eller flaggas för uppföljning av våra dedikerade moderationsteam för minderåriga.

Vi är öppna med effekten av vårt arbete. År 2021 blev vi den första (och fortfarande den enda) stora plattformen som offentligt redovisar antalet konton som tas bort från personer som misstänks vara under 13 år. Det publiceras i våra kvartalsvisa rapporter om hur våra communityregler efterföljs – under de första tre månaderna av 2023 tog vi globalt bort ca 17 miljoner konton som misstänktes användas av personer under 13 år.

Vårt engagemang för att hålla vårt europeiska community säkert
Över 134 miljoner människor över hela Europa* besöker TikTok varje månad. Vårt arbete med att skydda integriteten och säkerställa säkerheten för ungdomarna som är en del av vårt community, har inget slut.

Senare i år kommer vi att instifta TikToks globala Ungdomsråd, ett nytt forum för att lyssna på ungdomarnas erfarenheter från plattformen och ta lärdomar för att förbättra och göra TikTok til en ännu tryggare plats. Vi fortsätter också att fokusera och stärka en kultur av regelefterlevnad som ska genomsyra hela vår verksamhet och som illustreras i den senaste Digital Services Act. Vi tvekar inte att göra betydande förändringar i produktfunktioner och processer för att säkerställa att TikTok uppfyller Europas höga säkerhets- och integritetsreglering.

*Hänvisar endast till länder som ingår i Europeiska unionen.