Idag kan TikTok tillsammans med IPG Mediabrands meddela att vi gemensamt kraftsamlar för att leda ett första av sitt slag kreatörs- och contentacceleratorsinitiativ, utformat för att driva varumärken till kulturens centrum. IPG Mediabrands och TikTok kommer att tillsammans skapa en serie anpassade program för IPG Mediabrands kunder, vilket ska hjälpa dem att bygga en autentisk närvaro på TikTok genom att utnyttja plattformens community av kreatörer.


De två företagen kommer att skapa ett skräddarsytt kreatörskollektiv som samlar en utvald grupp av kreatörer. Denna grupp kommer ge praktisk vägledning till IPG Mediabrands kunder så att deras innehåll är kulturellt kopplat, inkluderande och resonerar med TikTok-communityt. "Creator Camps", en session varje kvartal där skaparna kommer att ge IPG Mediabrands kunder strategisk rådgivning och feedback om sina kommande kampanjer, blir den första programpunkten i serien.

Kreatärskollektivet utgör den centrala pelaren i en treårig, global strävan mellan IPG Mediabrands och TikTok som fokuserar på att ge IPG Mediabrands byråer och kunder tillgång till TikTok insikt och utbildning, ”first-to-market”-möjligheter, resurser, bästa praxis, forskning och test av nya lösningar.

På TikTok har varumärken den unika förmågan att bli skapare och berättare genom att lyssna på samhället och anta ett agilt förhållningssätt till deras innehåll", säger Blake Chandlee, VD för Global Business Solutions, TikTok. "Vi är glada över att samarbeta med IPG Mediabrands och hjälpa deras kunder att koppla på trender, skapa en stadig ström av innehåll som resonerar med vårt community och omfamna kreativiteten och kulturen som gör TikTok till en så otrolig plattform.

TikTok och IPG Mediabrands har också åtagit sig att identifiera nya sätt att främja mångfald, rättvisa och inkludering på och utanför plattformen. Vi kommer att samarbeta för att utveckla innovativa, kreativa strategier för att gynna ideella organisationer och höja underrepresenterade grupper på plattformen. Nyligen deltog TikTok även i Equity Upfront, som hölls av IPG Mediabrands MAGNA.