Idag presenterar vi en ny uppsättning trygghetsåtgärder och aktiveringar för att hjälpa unga navigera potentiellt farliga utmaningar och bluff-innehåll. Uppdateringarna går i linje med vårt arbete för att säkerställa att unga känner sig trygga samtidigt som de har roligt på TikTok.

De nya trygghetsåtgärderna bygger vidare på resultatet av ett globalt projekt som vi lanserade i november 2021 i samarbete med den oberoende säkerhetsmyndigheten Praesidio Safeguarding. Rapporten visade att tonåringar, föräldrar och lärare önskade bättre information om utmaningar och bluff-innehåll. För att möta detta behov har vi tagit fram dedikerade resurser för communityt som nu finns tillgängliga på säkerhetscentret.

Vi har arbetat med två experter, en barnpsykiater specialiserad på hälsosam utveckling av ungdomar och en beteendevetare specialiserad på riskförebyggande i tonåren, för att förbättra språket som användas i plattformens varningsmeddelanden. Varningsmeddelanden visas tillsammans med potentiellt riskfyllda videor, så som stuntvideos utförda av proffs.

Om användaren interagerar med varningsmeddelandet eller söker efter innehåll och utmaningar som TikTok identifierat som potentiellt farliga kommer användaren att dirigeras till en ny guide i appen som uppmuntrar dem att följa 4-stegsprocessen. Sökningar på innehåll som bryter mot våra community-riktlinjer kommer fortsätta att blockeras.

Donation till Western Sydney University

För att stödja ytterligare forskning inom området online-communities gör vi en donation till Western Sydney University. Vi kommer även att dela datan från undersökningen som ligger till grund för rapporten framtagen av Praesidio Safeguarding. Syftet är att hjälpa Western Sydney Universitys Young and Resilient Research Center i utvecklingen av evidensbaserade policyers och praxis för att göra unga vuxna mer motståndskraftiga i den digitala tidsåldern.

Lättare att rapportera farliga utmaningar

Tidigare denna månad meddelade vi att vi har uppdaterat våra communityregler för att göra dem mer lättförståeliga och stödja användarnas välbefinnande. Nu kommer detta även ske i menyn för videorapportering för att användare lättare ska kunna rapportera innehåll som uppmuntrar deltagande i potentiellt farlig onlineutmaningar.