Kontynuujemy działania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa naszych użytkowników powołując Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa. Zadaniem Rady złożonej z liderów opinii oraz ekspertów reprezentujących różne sektory będzie opiniowanie i doradzanie w zakresie polityki i praktyk moderacji treści, pomoc w kształtowaniu regionalnych i globalnych wytycznych, odpowiadających na obecne i przyszłe wyzwania platformy.

Członkami Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa są liderzy środowisk akademickich i organizacji pozarządowych z całej Europy. Każdy z nich wnosi inne, świeże spojrzenie na wyzwania stojące przed nami, jako firmą. W przyszłości do wspólnej dyskusji na temat bezpieczeństwa planujemy również zaprosić wybranych twórców platformy.

Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie, że TikTok jest bezpiecznym miejscem, które umożliwia twórczą ekspresję. Wyzwania, które przed nami stoją, są bardzo złożone i stale ewoluują, co sprawia, że niezbędna jest nasza współpraca z zewnętrznymi ekspertami. Cieszę się, że dziś uruchamiamy naszą Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa i nie mogę się doczekać współpracy z naszymi pierwszymi ekspertami" – mówi Julie de Bailliencourt, Head of Product Policy, EMEA.

Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe, aby móc budować zaufanie użytkowników do naszej platformy. Wiemy, że aby było to możliwe, musimy wsłuchiwać się w głosy ekspertów, którzy będą przedstawiać nam swoje opinie i doradzać w kwestiach związanych z ochroną społeczności TikToka. Ich uwagi będą dla nas niezwykle istotne, by móc wprowadzać nowe funkcjonalności i usługi, które pomogą nam stworzyć jeszcze bardziej przyjazną przestrzeń dla wszystkich użytkowników platformy” – dodaje Sylwia Chada, General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej.

Nasze podejście do bezpieczeństwa w 2020 roku

Jednym z ważnych aspektów naszej działalności jest promowanie autentyczności i ograniczanie rozprzestrzeniania fałszywych informacji. W 2020 roku wprowadziliśmy m.in. dodatkowe możliwości raportowania niepokojących treści i kont, a także podpisaliśmy Kodeks postepowania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania dezinformacji.

Prężnie rozwijamy także nasze narzędzia wspierające bezpieczeństwo użytkowników, zwracając szczególną uwagę na młodszych odbiorców. W ostatnim czasie skupialiśmy się na rozwijaniu narzędzia Family Pairing (Parowania rodziny), które nie tylko pozwala rodzicom chronić nastolatków, lecz także jest pretekstem do podejmowania rozmów na temat bezpieczeństwa w sieci. Podjęliśmy również decyzję o wyłączeniu możliwości bezpośredniego przesyłania wiadomości i transmisji na żywo osobom poniżej 16 roku życia.

Członkowie Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa

  • Alex Holmes – zastępca dyrektora generalnego brytyjskiej organizacji non-profit The Diana Award i założycielka programu wzajemnego wsparcia Anti-Bullying Ambassadors,
  • Ethel Quayle – profesor sądowej psychologii klinicznej w School of Health in Social Science na Uniwersytecie w Edynburgu i dyrektor COPINE,
  • Ian Power – dyrektor generalny irlandzkiej organizacji non-profit Community Creations,
  • Judy Korn – prezes niemieckiej organizacji Violence Prevention Network,
  • Justine Atlan – dyrektor generalny e-Enfance, francuskiej organizacji pozarządowej zajmującej się bezpieczeństwem młodych ludzi w sieci,
  • Kristine Evertz – menedżer w holenderskiej organizacji non-profit Blijf Groep,
  • Robin Sclafani – dyrektor w CEJI,
  • Satu Raappana – kierownik ds. internetowych usług rozwiązywania kryzysów w Fińskim Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Psychicznego,
  • Seyi Akiwowo – założyciel i prezes nowo powstałej organizacji charytatywnej Glitch.