Od dziś, 2 listopada 2022 r. nasi użytkownicy będa otrzymywać informację na temat aktualizacji naszej Polityki Prywatności dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (dalej dla uproszczenia określonymi jako Europa). Stale dążymy do doskonalenia procesu udostępniania istotnych informacji naszym użytkownikom, a najnowsza aktualizacja stanowi tego kontynuację. Dotyczy ona wyłącznie naszej Polityki Prywatności obowiązującej dla Europy i dostarcza większej transparentności na temat tego, jak udostępniamy informacje o użytkownikach TikToka poza Europą oraz w jaki sposób zbieramy informacje o ich lokalizacji.

Gdzie przechowujemy dane użytkowników i kto może mieć do nich dostęp

Realizując nasze działania nad zwiększeniem bezpieczeństwa danych na całym świecie, czynimy postępy w podejściu do zarządzania danymi w Europie. Te wysiłki koncentrują się na ograniczaniu liczby pracowników mających dostęp do danych europejskich użytkowników, minimalizowaniu przepływu danych poza region oraz ich na tym, by dane europejskich użytkowników były przechowywane lokalnie.

Kontynuujemy nasze działania w zakresie zarządzania danymi w Europie, które jednak służą połączonej, ponad miliardowej społeczności  TikToka na całym świecie. W obsłudze globalnej platformy stworzonej do dzielenia się rozrywkowymi treściami, opieramy się na globalnie działających zespołach pracowników, dzięki czemu doświadczenia naszej społeczności z użytkowania platformy są spójne, przyjemne i bezpieczne. 

Obecnie, dane europejskich użytkowników przechowujemy w Stanach Zjednoczonych i Singapurze. W uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem szeregu ścisłych kontroli bezpieczeństwa i protokołów zatwierdzania oraz stosując metody uznawany przez GDPR (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zezwalamy niektórym pracownikom naszej grupy korporacyjnej zlokalizowanym w Brazylii, Kanadzie, Chinach, Izraelu, Japonii, Malezji, Filipinach, Singapurze, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych na zdalny dostęp do danych użytkowników TikToka. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują kontrole dostępu do systemu, szyfrowanie i bezpieczeństwo sieci.

Jak zbieramy informacje o lokalizacji

Nasza zaktualizowana Polityka Prywatności zawiera również informacje o sposobach w jakich może się odbywać gromadzenie informacji o lokalizacji użytkowników w Europie. Przykładowo, gdy użytkownik nagrywa film, może zdecydować się na ręczne dodanie do niego lokalizacji np. atrakcji turystycznej lub innego ciekawego miejsca. Może także włączyć usługę lokalizacji dla TikToka w ustawieniach swojego urządzenia, by umożliwić aplikacji zbieranie informacji o położeniu urządzenia. TikTok nie zbiera dokładnych danych o lokalizacji użytkowników w Europie, czy to w oparciu o technologię GPS, czy w inny sposób. Więcej informacji dostępnych jest w Centrum Pomocy TikToka.

TikTok dokłada wszelkich starań, aby być otwartym i przejrzystym w kwestii gromadzenia i przetwarzania informacji o swoich użytkownikach. Będziemy nadal pracować nad zdobywaniem i budowaniem zaufania naszej społeczności poprzez aktualizacje koncentrujące się na przejrzystości naszych praktyk dotyczących danych oraz inwestycje w ludzi, procesy i technologie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności.