Dla TikToka dobre samopoczucie oraz bezpieczeństwo użytkowników stanowią priorytet. Na platformie nie ma miejsca na jakiekolwiek treści zawierające hejt, mowę nienawiści czy promujące przemoc. Stale zwiększamy zaangażowanie w ochronę naszej społeczności, dlatego dziś ogłaszamy przystąpienie do Tech Against Terrorism, inicjatywy zrzeszającej firmy z branży technologiczneja także akademików oraz społeczeństwo obywatelskie, w celu przeciwdziałania tzw. „brutalnemu ekstremizmowi” w sieci.

Dbanie o bezpieczeństwo swojej miliardowej społeczności, to jeden z fundamentów działalności TikToka. Sprzeciwiamy się wszelkim treściom nawołującym do wykluczenia, prześladowania czy zawierających hejt i stale wdrażamy kolejne narzędzia oraz podejmujemy współprace mające na celu niwelowanie tego typu treści w przestrzeni cyfrowej. Przystąpienie do Tech Against Terrorism oznacza, że spełniamy wymogi członkostwa, które obejmują zobowiązania do eksplorowania nowych rozwiązań technologicznych i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie zwalczania tzw. „brutalnego ekstremizmu”.

Członkostwo w Tech Against Terrorism, projekcie wspieranym przez Dyrekcję Wykonawczą ONZ ds. Terroryzmu, to okazja do nauki od innych firm z branży technologicznej w zakresie walki z tego typu treściami oraz uzyskania wsparcia ekspertów. Partnerstwo zapewni m.in. dostęp do szkoleń oraz zasobów pomagających w wykrywaniu materiałów, które promują terroryzm. Pomogą one jeszcze skuteczniej tworzyć bezpieczne środowisko dla społeczności naszej platformy.

TikTok – zero tolerancji dla przemocy

Priorytetem dla TikToka jest tworzenie bezpiecznego dla wszystkich otoczenia, dlatego stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec treści, które naruszają nasze Zasady Społeczności. Treści lub konta, które nawołują, popierają lub promują przemoc są usuwane, a w uzasadnionych przypadkach zgłaszane odpowiednim organom prawnym. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku z platformy usunięto ponad 102 mln filmów, które były niezgodne z jej zasadami (co stanowiło ok 1% treści dostępnych na platformie), a mniej niż 1% z tych usuniętych naruszało politykę TikToka dotyczącą brutalnego ekstremizmu. Dzięki partnerstwu z Tech Against Terrorism, będziemy mogli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać treściom promującym przemoc w przestrzeni cyfrowej.