W 2021 roku przedstawiliśmy nasze podejście do zarządzania danymi w Europie. Opiera się ono na lokalnym przechowywaniu danych europejskich użytkowników TikToka, minimalizacji przepływu danych poza region, a także ograniczeniu liczby pracowników mających jakikolwiek dostęp do danych i to wyłącznie tych, które są niezbędne do wykonywania pracy.

Dziś zwiększamy nasze wysiłki dotyczące przechowywania danych w Europie. Podpisaliśmy umowę na budowę centrum danych w Dublinie, gdzie gromadzone będą dane użytkowników TikToka z Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego całą Unię Europejską – w tym Polskę – oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Dzięki współpracy z uznanym zewnętrznym dostawcą usług nasze centrum danych rozpocznie działalność na początku 2023 r. i do końca roku uzyska pełną operacyjność.

TikTok już od dawna przechowuje dane użytkowników z całego świata w Singapurze i USA. Jako firma myślimy perspektywicznie i pragniemy nadal udostępniać twórcom i partnerom biznesowym platformę rozrywkową, która umożliwia im realizowanie ich celów. Dlatego uważamy, że konieczne jest opracowanie lokalnego rozwiązania, które będzie opierać się na wiedzy naszej kadry zarządzającej i pracowników w regionie. Takie regionalne podejście do zarządzania danymi pozwala nam zachować spójność z europejskimi celami w zakresie poufności danych. Jednocześnie ograniczenie do minimum przepływu danych poza region umożliwia nam zachowanie globalnej spójności, niezbędnej do zapewnienia użytkownikom w Europie kontaktu z naszą miliardową społecznością i możliwości czerpania korzyści z prawdziwie globalnego charakteru naszych produktów.

Tam, gdzie wymagane jest przekazywanie danych, korzystamy uznawanych w Europie metod, takich jak standardowe klauzule umowne. Stosujemy również szereg dodatkowych rozwiązań technicznych, umownych i organizacyjnych, dzięki którym takie transfery gwarantują równie wysoki poziom ochrony danych, jak w krajach EOG i Wielkiej Brytanii. W praktyce oznacza to, że wszelkie dane osobowe są chronione za pomocą solidnego zestawu fizycznych i technicznych zabezpieczeń, a także różnorodnych zasad i systemów kontroli dostępu do danych dla pracowników.

Działania dotyczące ochrony danych są dowodem naszego nieustannego zaangażowania w Europie. W całym regionie zatrudniamy tysiące pracowników, którzy pracują w takich obszarach, jak zaangażowanie marek i twórców, e-commerce, monetyzacja, muzyka, prywatność, produkty, public policy, badania i rozwój oraz transparentność i bezpieczeństwo. Ogłosiliśmy otwarcie stałych biur w naszych dwóch najważniejszych światowych ośrodkach - Dublinie i Londynie. W dalszym ciągu wzmacniamy lokalne zespoły kierownicze we Francji, Włoszech i Hiszpanii oraz rozwijamy naszą działalność na nowych rynkach, takich jak Belgia i Holandia.

Najnowsza inwestycja dowodzi znaczenia Irlandii dla naszej globalnej działalności. Od 2020 r. utworzyliśmy i rozwinęliśmy wiele strategicznie ważnych funkcji, w tym nasze centra Trust & Safety EMEA i European SMB Hubs, a także Europejski Ośrodek Otwartości i Odpowiedzialności. Gościliśmy w nim wirtualnie już setki ekspertów branżowych, dając im szczegółowy wgląd w to, jak zapewniamy bezpieczeństwo naszej społeczności i chronimy jej dane oraz prywatność. W Irlandii zlokalizowany jest także nasz europejski zespół prawny ds. ochrony prywatności oraz Biuro Inspektora Ochrony Danych. Rozbudowujemy także nasze struktury związane z bezpieczeństwem poprzez utworzenie specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Zaangażowanie TikToka na rzecz naszej społeczności w Europie ma charakter długoterminowy i polega na zapewnieniu rozrywkowej i przyjaznej platformy rozrywkowej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu użytkownikom ochrony ich prywatność i danych. Rozwój naszej działalności i zespołów w Europie jest realnym odzwierciedleniem naszych działań na rzecz europejskiej społeczności.

Będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa danych w Europie i poza nią. Poza realizacją europejskiej strategii zarządzania danymi zamierzamy wdrażać kolejne funkcje zwiększające bezpieczeństwo danych użytkowników w Europie i ograniczających transfer danych poza region. Takie podejście pomaga nam budować zaufanie wśród naszej rosnącej społeczności i stale zwiększać bezpieczeństwo danych naszych użytkowników.