W TikTok od początku podejmujemy ważne społecznie tematy i aktywnie działamy na rzecz osób dyskryminowanych i prześladowanych. Międzynarodowa kampania wspierająca walkę z przemocą ze względu na płeć jest wyjątkową okazją do pochylenia się nad tym istotnym problemem. Dlatego podjęliśmy współpracę z ekspertami i organizacjami przeciwdziałającymi wykluczeniom, by zwiększać społeczną świadomość i zachęcać do wspólnego tworzenia bezpiecznej przestrzeni cyfrowej.

Bezpieczeństwo i swoboda wyrażania siebie to dla TikToka największy priorytet. Stale edukujemy i wspieramy naszych użytkowników poruszając tak istotne dla nich tematy jak, między innymi, przeciwdziałanie zastraszaniu, zaburzenia odżywiania, dobrostan psychiczny czy internetowe wyzwania i fałszywe treści.

Współpraca z ONZ Kobiety (UN Women) - organizacją stojącą na straży równych praw kobiet, a także innymi instytucjami pozarządowymi należącymi do globalnego ruchu przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG) jest świadectwem naszego zaangażowania w walkę o równość i dobre samopoczucie użytkowników platformy. Do kampanii „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” zaangażowaliśmy znaną psycholożkę i autorytet medialny, która prowadzi także działania edukacyjne i uświadamiające na swoim profilu na TikToku (@chorzewska_instaporadnia)

„Bardzo mnie cieszy fakt, ze TikTok angażuje się w akcje, które nie tylko uświadamiają, ale niejednokrotnie pozwalają ofiarom wyjść z cyklu przemocy, zgłosić się po pomoc. Brak wsparcia i bycie ofiarą przemocy rodzi trwałe traumy i przyczynia się do powstania całego spektrum zaburzeń i problemów. Szukajcie pomocy, mówcie głośno i nie bójcie się zawalczyć o siebie!” – komentuje Magdalena Chorzewska.

W ramach akcji przygotowaliśmy także specjalne materiały edukacyjne, dotyczące przemocy ze względu na płeć, które udostępnione zostaną w naszym Centrum Bezpieczeństwa.

„Naszym celem jest wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że to właśnie edukowanie naszej społeczności i dostęp do rzetelnych informacji pozwoli tworzyć nam przyjazną przestrzeń wolną od uprzedzeń. Z okazji międzynarodowej kampanii 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć, rozpoczęliśmy współpracę z ONZ Kobiety, a także innymi organizacjami z całego świata podejmującymi problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby utworzyć nową przestrzeń edukacyjną, zwiększyć poziom świadomości użytkowników TikToka, a także wspólnie zapewnić równą i swobodną strefę do wyrażania siebie” - mówi Paula Kornaszewska, Dyrektorka Operacyjna na Europę Centralną i Wschodnią w TikTok.