De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft vandaag de bevindingen van haar onderzoek met betrekking tot bepaalde platforminstellingen en leeftijdswaarborgende maatregelen die we drie jaar geleden hanteerden bekendgemaakt. We zijn het oneens met verschillende aspecten van de beslissing, in het bijzonder met de hoogte van de opgelegde boete. We willen graag belangrijke context delen terwijl we onze vervolgstappen evalueren.

Hoe we de meeste problemen al hebben aangepakt

Het onderzoek van de DPC richtte zich enkel op de periode tussen juli en december 2020. De DPC is niet van mening dat TikTok's leeftijdswaarborgende maatregelen in strijd zijn met de GDPR, en de meeste punten van kritiek zijn niet langer relevant omdat we begin 2021 maatregelen hebben doorgevoerd - enkele maanden voor de start van het onderzoek van de DPC.

Platforminstellingen

De instellingen van TikTok hebben gebruikers altijd de mogelijkheid gegeven om te kiezen voor een openbaar of privé account. In januari 2021, acht maanden voorafgaand aan het DPC-onderzoek, was TikTok het eerste grote platform dat alle bestaande en nieuwe accounts voor jongeren tussen de 13 en 15 jaar oud op standaard privé in heeft gesteld. Daarnaast hebben we andere significante aanpassingen geïmplementeerd om de privacy van jongere gebruikers te verbeteren:

  • De opties voor het reageren op video’s voor jongeren tussen de 13 en 15 jaar zijn aangescherpt. Deze gebruikers hebben de keuze uit ‘alleen vrienden’ of ‘niemand’. De optie voor ‘iedereen’ is uitgeschakeld.
  • De ‘Duet’ en ‘Stitch’-instellingen zijn zo aangepast dat deze functies niet beschikbaar zijn voor gebruikers onder de 16 jaar. Voor jongeren van 16 en 17 jaar oud is dit beperkt en standaard ingesteld tot alleen 'Vrienden'.
  • Voor jongeren tussen de 13 en 15 jaar oud is de optie ‘Suggest your account for others’ standaard uitgeschakeld.

Aanvullend wordt later deze maand een nieuw ontworpen accountregistratiemethode uitgerold, waardoor accounts van nieuwe gebruikers van 16 en 17 jaar oud standaard als privé zijn ingesteld.

Family Pairing

In 2020 is Family Pairing geïntroduceerd waarmee ouders en verzorgers hun TiKTok-account kunnen koppelen aan die van hun tiener. Zij kunnen zo de content- en privacyinstellingen van hun tiener bekijken en aanpassen.

Sinds november 2020 kunnen ouders en verzorgers de optie van ‘directe berichten’ niet langer inschakelen voor 16- en 17-jarigen, als zij deze functie zelf hebben uitgeschakeld (voor de duidelijkheid: het versturen van directe berichten was eerder in 2020 al uitgeschakeld voor 13-15-jarigen).

Family Pairing is steeds verder uitgebreid. Eerder dit jaar zijn nieuwe opties toegevoegd waardoor ouders en verzorgers nu de mogelijkheid hebben tot: het aanpassen van een limiet voor schermtijd, toegang tot het schermtijddashboard, meldingen pauzeren, en inhoud te filteren zodat specifieke woorden en hashtags niet op de feed van hun kind verschijnen.

Sinds maart stelt TikTok de community actief op de hoogte van de mogelijkheden die Family Pairing biedt. Sindsdien zijn al meer dan 500 miljoen mensen op de hoogte gesteld van deze informatie. Met Family Pairing worden al meer dan 1 miljoen tieners en hun families geholpen bij het instellen van beperkende maatregelen op basis van hun persoonlijke behoeften.

Transparantie verbeteren voor jonge gebruikers

Om jonge gebruikers beter te beschermen zijn de privacyinstellingen eenvoudiger gemaakt zodat zij het beter kunnen begrijpen. Sinds juli 2020 ontvangen gebruikers onder 18 jaar een speciale samenvatting van het privacybeleid, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om het beleid te begrijpen. Sindsdien zijn hulpmiddelen voor tieners verder ontwikkeld met de introductie van ‘Privacy Highlights for Teens’ in september 2022. Dit zijn video’s die jonge gebruikers helpen om beter te begrijpen hoe hun informatie wordt verzameld en gebruikt.

Begin dit jaar zijn de Help Center-materialen bijgewerkt zodat het duidelijker is dat iedereen op of buiten TikTok video’s kan zien van openbare accounts. Dit adresseert aan een ander punt van de DPC, namelijk dat het eerdere gebruik van de termen ‘anyone’ en ‘everyone’ niet duidelijk genoeg beschreef wie toegang heeft tot de inhoud van openbare accounts. Het privacybeleid, de inhoud van Privacy Highlights for Teens en de informatie en de Help Center-materialen worden verder uitgebreid om het verschil tussen openbare en privé-accounts verder te verduidelijken.

Benoemen van leeftijdswaarborgen

Zowel de DPC als de European Data Protection Board zijn van mening dat de leeftijdswaarborgende maatregelen van TikTok niet in strijd zijn met de GDPR. Gezien het belang van dit onderwerp industrie breed, willen we laten zien wat we doen om ervoor te zorgen dat TikTok een platform blijft voor gebruikers van 13 en daarboven.

Allereerst hebben we een neutrale instelling ontworpen die vereist dat mensen eerst hun geboortedatum moeten invoeren zonder beïnvloeding naar wat de 'juiste' leeftijd is. Als iemand probeert een account aan te maken maar niet aan de minimumleeftijd voldoet, wordt de mogelijkheid om een account aan te maken opgeschort.

De geïmplementeerde maatregelen om de minimumleeftijd te handhaven gaan verder dan de instelling die vraagt naar de leeftijd van de gebruiker. Verschillende stappen worden ondernomen om accounts waarvan het vermoeden bestaat dat ze minderjarig zijn te identificeren en verwijderen, waaronder:

  • Het trainen van het team met veiligheidsmoderatoren om alert te zijn op tekenen van een minderjarig account, maar ook om gebruik te maken van andere informatie die door de community wordt verstrekt, zoals trefwoorden en in-app meldingen.
  • Accounts pauzeren waarvan het veiligheidsteam vermoedt dat ze toebehoren aan minderjarigen.
  • Het verwijderen of markeren van accounts voor verdere beoordeling door het speciale moderatieteam voor minderjarigen, van accounts die in overtreding zijn en waar het vermoeden bestaat dat deze toebehoren tot minderjarige gebruikers.

Eveneens is TikTok transparant over de effectiviteit van de inspanningen. Sinds 2021 is TikTok het eerste, en nog steeds het enige grote platform dat openbaar communiceert hoeveel verdachte accounts van minderjarigen zijn verwijderd. Elke drie maanden wordt deze informatie gepubliceerd in het Community Guideline Enforcement Report. In de eerste drie maanden van 2023 zijn wereldwijd bijna 17 miljoen van dit soort accounts verwijderd.

Het waarborgen van de leeftijd is een uitdaging voor de gehele sector. TikTok blijft daarom in gesprek met beleidsmakers en andere experts om nieuwe oplossingen te vinden die de inspanningen om minderjarigen van het platform te houden verder te verbeteren.

Onze toewijding om onze Europese community veilig te houden

In heel Europa* maken meer dan 134 miljoen mensen maandelijks gebruik van TikTok. De inspanningen om de privacy en veiligheid van de gemeenschap en jonge gebruikers te beschermen is een continu proces. Later dit jaar wordt de wereldwijde Youth Council opgericht als een nieuwe methode om te luisteren naar de ervaringen van jongeren die ons platform gebruiken en veranderingen door te voeren om voor hen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

We richten ons op het verder versterken van de cultuur van naleving in het hele bedrijf. Zoals gedemonstreerd met de recent ingevoerde Digital Services Act aarzelen we niet om belangrijke functies te implementeren in de functies en processen die we bieden. Zo voldoet TikTok keer op keer aan de hoge standaard van Europese regelgeving op het gebied van veiligheid en privacy.

* Geeft alleen landen van de EU aan

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Alexander Jansen, communicatiemanager Nederland via nlcomms@tiktok.com.