Door: Alexandra Evans, Head of Safety Public Policy, Europe

We zien maar al te graag hoe miljoenen gebruikers over de hele wereld plezier, verbinding en inspiratie ervaren met TikTok. Keer op keer getuigt onze community van enorme creativiteit, door nieuwe trends te starten of samen te werken via Duet. Om een omgeving te kunnen creëren die deze creatieve expressie stimuleert, moeten we ook prioriteit geven aan de veiligheid van onze community, en met name aan die van onze jongere gebruikers. Met deze missie delen we de belangen van ouders en verzorgers, en spannen we ons in om te luisteren naar en samen te werken met externe experts om de koers van ons beleid te bepalen.

Enkele maanden geleden lanceerden we een wereldwijd project waarmee we beter inzicht wilden krijgen in de interactie van jonge mensen met potentieel schadelijke challenges en hoaxes. Dit bekende fenomeen treft alle platformen, en de effecten ervan en zorgen hierover zijn voor iedereen voelbaar. We wilden daarom onderzoeken hoe we nog effectiever kunnen reageren om tieners, ouders en docenten beter te ondersteunen. We hopen op die manier ook bij te dragen aan breder inzicht op dit gebied. Daarom delen we vandaag meer over ons onderzoek en over enkele van de stappen die we zetten in reactie daarop.

Voor dit project hebben we:

  • Meer dan 10.000 tieners, ouders en docenten ondervraagd in Argentinië, Australië, Brazilië, Duitsland, Italië, Indonesië, Mexico, het VK, de VS en Vietnam.
  • Opdracht gegeven aan Praesidio Safeguarding, een onafhankelijk beveiligingsbureau, om een rapport op te stellen met belangrijke bevindingen en aanbevelingen. Het rapport, geschreven door dr. Zoe Hilton, directeur en oprichter van Praesidio Safeguarding, lees je <hier>.
  • Een panel samengesteld van twaalf wereldwijd toonaangevende experts op het gebied van jeugd en veiligheid om het rapport van dr. Hilton te beoordelen en er input voor te leveren.
  • Samengewerkt met dr. Richard Graham, een klinisch kinderpsychiater die is gespecialiseerd in de gezonde ontwikkeling van pubers, en met dr. Gretchen Brion-Meisels, een gedragswetenschapper gespecialiseerd in risicopreventie in de pubertijd om ons te begeleiden en te adviseren.

Wat tieners ons vertelden over hoe ze risico’s inschatten

De meeste challenges zijn leuk en veilig: de Ice Bucket Challenge uit 2014 hielp meer bewustzijn te creëren voor de ziekte ALS, terwijl de #BlindingLightsChallenge een ware hype werd op TikTok en gezinnen dichter bij elkaar bracht. We hoorden zowel van dr. Graham als van dr. Brion-Meisels dat de pubertijd een periode is waarin meestal grotere risico’s worden genomen. We wilden begrijpen hoe deze neiging om risico's te nemen tieners motiveert om deel te nemen aan challenges, zodat we vervolgens met experts kunnen samenwerken en mogelijkheden kunnen vinden om hen beter te ondersteunen bij het maken van veilige keuzes.

In het onderzoek werd tieners gevraagd het risiconiveau te beschrijven van online challenges die ze onlangs waren tegengekomen. Bijna de helft (48%) werd als veilig beschouwd en kreeg het label ‘leuk’ of ‘luchtig’. De ondervraagde tieners vonden 32% van de challenges een beetje riskant maar nog wel veilig, beschreven 14% als riskant en gevaarlijk, en bestempelden 3% van de online challenges als erg gevaarlijk. Slechts 0,3% van de tieners zei dat ze ooit hadden meegedaan aan een challenge die ze beoordeelden als erg gevaarlijk.

Het onderzoek stelde ook vast dat tieners de risico’s van online challenges op verschillende manieren beoordelen voordat ze er eventueel aan deelnemen. Hiervoor bekijken ze onder meer video’s van andere mensen die meedoen aan de challenge, lezen ze de opmerkingen en praten ze erover met vrienden. Tieners de regie in handen geven door ze te begeleiden bij het inschatten van potentiële risico’s werd genoemd als een van de belangrijkste maatregelen die kan helpen om ze te beschermen. Bijna de helft (46%) van de tieners gaf aan dat ze “goede informatie over risico’s in het algemeen” wilden en “informatie over waar een grens ligt”.

Luisteren naar zorgen van ouders over de impact van hoaxes

Zelfmoord- en zelfbeschadigingshoaxes proberen mensen iets engs te laten geloven dat niet waar is. Dergelijke hoaxes hebben vaak vergelijkbare kenmerken. In het verleden gingen valse waarschuwingen rond die suggereerden dat kinderen werden aangespoord deel te nemen in ‘games’ die leidden tot zelfbeschadiging. Nadat deze hoaxes de wereld in waren geholpen, verspreidden ze zich vooral via oproepen om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen voor de negatieve gevolgen van deze ‘games’. Hoewel het preventief delen van dergelijke waarschuwingen onschadelijk lijkt, bleek uit onderzoek dat 31% van de tieners die werden blootgesteld aan deze hoaxes hiervan een negatieve impact had ervaren. Van hen zei 63% dat hun mentale gezondheid eronder te lijden had.

Ook hoorden we dat verzorgers niet weten hoe ze met tieners in gesprek moeten gaan over deze hoaxes. Hun zorg is dat ze bij het noemen van de naam van de hoax hun tiener juist attent kunnen maken op potentieel schadelijk gedrag waar ze eerder niet van op de hoogte waren. Meer dan de helft (56%) van de ouders zei dat ze een zelfbeschadigingshoax niet ter sprake willen brengen tenzij een tiener dat zelf doet. 37% van de ouders vond het moeilijk over hoaxes te praten zonder belangstelling ervoor te wekken.


Het versterken van onze inspanningen om de community te beschermen

Op basis van de bevindingen in dr. Hiltons rapport hebben we ons beleid en onze processen herzien. Daarnaast werken we aan uitbreiding van onze bestaande voorzorgsmaatregelen.

Het onderzoek liet zien hoe waarschuwingen voor zelfbeschadigingshoaxes – zelfs als die met de beste bedoelingen worden gedeeld – invloed kunnen hebben op het welzijn van tieners. Hoewel we op dit moment al dergelijke hoaxes verwijderen en in actie komen om de verspreiding ervan tegen te gaan, zullen we voortaan onze community nog beter beschermen door ook paniekzaaiende waarschuwingen over deze hoaxes te verwijderen, juist omdat die schadelijk kunnen zijn door de zelfbeschadigingshoax als ´waar´ te behandelen. We blijven ruimte bieden aan gesprekken die tot doel hebben paniek weg te nemen en nauwkeurige informatie te verspreiden.

Aan een kant is het bemoedigend dat slechts 0,3% van de tieners zegt dat ze hebben meegedaan aan challenges die erg gevaarlijk zijn, maar het is belangrijk te erkennen dat ons werk daarmee nog niet gedaan is. Een sterk beleid voeren vormt een belangrijk onderdeel van onze taak om onze community te beschermen, en het is cruciaal dat dit beleid wordt gekoppeld aan sterke detectie- en handhavingsmaatregelen. We hebben technologie ontwikkeld die onze veiligheidsteams waarschuwt bij plotselinge toename van overtredende content die is gelinkt aan hashtags. Deze technologie hebben we nu uitgebreid om ook potentieel gevaarlijk gedrag te ondervangen. Zo wordt bijvoorbeeld een hashtag als #FoodChallenge vaak gebruikt om lekkere recepten en kookinspiratie te delen. Zien we nu een piek in aan die hashtag gekoppelde content die inbreuk maakt op ons beleid, dan wordt ons team gewaarschuwd om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Op die manier kunnen wij onze community beter beschermen tegen potentieel schadelijke trends of gedrag

In het begin van dit project spraken we ook met online veiligheidsexperts. Telkens kregen we te horen dat volgens hen verzorgers, docenten en ngo’s niet goed weten hoe ze effectief moeten ingrijpen. We hopen dat het werk dat we samen met deze vooraanstaande experts hebben verricht, een nuttige bijdrage kan leveren aan dit onderwerp, waaruit ook anderen inzichten en mogelijkheden kunnen putten. We weten dat de acties die we nu ondernemen slechts een deel zijn van het belangrijke werk dat in onze sector moet worden gedaan en we zullen aanvullende maatregelen blijven onderzoeken en uitvoeren ten behoeve van onze community.

Over TikTok

TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio.

Voor journalisten: als u vragen of feedback heeft, neem dan contact op met tiktok@coopr.nl.