Van spoken-word artiesten tot debuterende zangers en voetballers, TikTok is de thuisbasis van een diverse en levendige community, waar mensen van alle achtergronden voor plezier en creativiteit samenkomen om zich laten te inspireren en zich te uiten.

Om een omgeving te bevorderen waarin creatieve expressie vrij kan bestaan, werken onze Trust & Safety teams voortdurend aan het beschermen van onze community tegen content die een positieve ervaring mogelijk in de weg kan staan. We zijn met name gericht op het verbeteren van ons beleid en onze activiteiten om haatdragende inhoud en gedrag aan te pakken. Hieronder een aantal van de uitgevoerde werkzaamheden die eraan bijdragen dat TikTok een inclusief platform blijft voor iedereen:

Standpunt tegen haatdragende ideologieën

Onze Community Guidelines vormen de basis van ons werk om onze gemeenschap te helpen zich gesteund en veilig te voelen op TikTok. Deze richtlijnen weerspiegelen onze waarden en maken duidelijk dat haatdragende ideologieën onverenigbaar zijn met de inclusieve en ondersteunende gemeenschap die ons platform biedt.

In samenwerking met academici en deskundigen van over de hele wereld beoordelen en evalueren we regelmatig onze handhavingsprocessen om ervoor te zorgen dat we onze gemeenschap ondersteunen en beschermen tegen mogelijke risico's wanneer deze zich voordoen. Als onderdeel van onze inspanningen om te voorkomen dat haatdragende ideologieën zich manifesteren, gaan we de verspreiding van gecodeerde taal en symbolen die haatdragende spraak en gedrag kunnen normaliseren tegen.

Terwijl onze Trust & Safety teams al werken aan het verwijderen van haatdragende taal en haatdragende ideologieën, zoals neonazisme en white supremacy, versterken we onze handhavingsacties om naburige ideologieën, zoals nationalisme en uitspraken die hun oorsprong vinden in deze ideologieën, en bewegingen zoals Identitarisme en onderdrukking van vrouwen, te verwijderen.

Aangezien veel toezichthoudende organisaties melden dat het antisemitische sentiment in de wereld toeneemt, zijn we er trots op dat we al stappen hebben ondernomen om onze gemeenschap veilig te houden, bijvoorbeeld door geen inhoud toe te staan die de Holocaust en andere gewelddadige tragedies ontkent. We weten dat we altijd meer kunnen doen en daarom nemen we verdere maatregelen om verkeerde informatie en kwetsende stereotypen over joodse, islamitische en andere gemeenschappen te verwijderen. Dit geldt ook voor misinformatie over vooraanstaande Joodse personen en gezinnen die als volmachten worden gebruikt om antisemitisme te verspreiden. We verwijderen ook content met haatdragende ideeën die kwetsend zijn voor de LGBT gemeenschap, inclusief inhoud die bekeringstherapie bevordert en het idee dat niemand LGBTQ+ geboren wordt.

Vergroten van het cultureel bewustzijn in onze content matiging

Als Trust & Safety team is het aan ons om de vele vormen van haat te erkennen en beleid en handhavingsstrategieën te ontwikkelen om dit effectief te bestrijden. We trainen onze handhavingsteams regelmatig om evoluerend haatdragend gedrag, symbolen, termen en beledigende stereotypen beter te detecteren.

Zo erkennen we bijvoorbeeld dat verschillende gemeenschappen verschillende ervaringen hebben, en een taal die vroeger werd gebruikt om groepen mensen uit te sluiten en te vernederen, nu door deze gemeenschappen wordt teruggewonnen en gebruikt als termen voor empowerment en tegenspraak.

We werken aan het integreren van de evolutie van expressie in ons beleid en trainen onze handhavingsteams om genuanceerde inhoud te begrijpen, zoals culturele toe-eigening en beledigingen. Wanneer een lid van een gemeenschap, zoals de LGBTQ+, Black, Jewish, Roma of etnische minderheden, een woord gebruikt als term voor empowerment, willen we dat onze handhavingsteams de context erachter begrijpen en niet ten onrechte de inhoud naar beneden halen. Aan de andere kant, als er haatdragend wordt gehandeld, hoort het niet thuis op TikTok. Het opleiden van onze handhavingsteams over deze cruciale onderscheidingen is een continu proces, en we streven ernaar om dit goed te doen voor onze gemeenschap.

Verbetering van de transparantie met onze gemeenschap

We werken aan het verbeteren van transparantie over de reden waarom de inhoud kan worden verwijderd, zodat onze leden van de gemeenschap ons platform kunnen blijven gebruiken, terwijl ze zich bewust zijn van de manier waarop hun acties schadelijk kunnen zijn voor anderen. Wanneer we inhoud verwijderen, wordt de oorspronkelijke maker op de hoogte gebracht en hebben ze de mogelijkheid om ons te vragen onze beslissing te herzien.

Investeren in onze teams en samenwerkingsverbanden

We blijven investeren in ons vermogen om zo snel mogelijk haatdragend of beledigend gedrag met onze handhavingsteams op te sporen en te rangschikken. We hebben leiders met uitgebreide expertise op deze gebieden toegevoegd aan onze product- en ingenieurs teams om ons te richten op efficiëntie en transparantie omtrent handhaving.

Het bovenstaande volgt op onze recente aankondiging om ons aan te sluiten bij de gedragscode van de Europese Commissie voor het tegengaan van illegaal online haatzaaien en op de stappen die we nemen om body positivity op TikTok te ondersteunen.

De handhaving van dit beleid zal een continu proces zijn aan onze kant, terwijl we werken aan het identificeren van en reageren op veranderende inhoud en gedrag, net zoals we voortdurend controleren op onze beschermende maatregelen als geheel. We blijven toegewijd aan het tegemoetkomen van de behoeften van onze community en daarom willen we transparant zijn over de extra stappen die we nemen om haat niet toe te laten op ons platform.

We zullen ons beleid, onze processen en producten blijven verbeteren om TikTok een plek te houden waar iedereen zich welkom voelt. Zoals we al eerder hebben gezegd, is ons einddoel om haat op TikTok te elimineren, en hoewel dit misschien een hoge berg lijkt om te beklimmen, zijn we klaar voor de uitdaging.

Over TikTok

TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio.

Voor journalisten: als u vragen of feedback heeft, neem dan contact op met tiktok@coopr.nl.