Door Cormac Keenan, Head of Trust and Safety

TikTok stelt mensen in staat hun creativiteit, kennis en passie met anderen te delen, terwijl ze onze community vermaak en plezier brengen. Om ons platform gastvrij en authentiek te houden voor iedereen, verwijderen we content die ons beleid schendt. We streven ernaar om hierover transparant te zijn met creators en communiceren dit via onze Community Guidelines Enforcement Reports. Ons nieuwste rapport van april-juni, dat vandaag wordt gepubliceerd, laat zien welke verbeteringen zijn aangebracht in het tegengaan van verkeerde informatie. Daarnaast willen we inzicht geven in het werk dat tot deze verbetering heeft geleid.

Misinformatie is geen nieuw probleem, maar het internet biedt een nieuwe weg naar een oude uitdaging. Wij erkennen de impact die verkeerde informatie kan hebben op het vertrouwen in volksgezondheid, verkiezingsprocessen, feiten en wetenschap. Wij willen een deel van de oplossing zijn. Wij behandelen misinformatie dan ook met de grootste zorgvuldigheid. We kiezen voor een multidisciplinaire aanpak om de verspreiding ervan een halt toe te roepen, terwijl we de geautoriseerde informatie verbeteren en investeren in digitale geletterdheid om het probleem op grote schaal voor te zijn.

Ons beleid

Ons integriteitsbeleid is erop gericht een betrouwbare, authentieke ervaring te garanderen. Ons beleid inzake schadelijke misinformatie verbiedt content die onze community kan misleiden over maatschappelijke kwesties, volksgezondheid of veiligheid. We staan bijvoorbeeld geen medische misinformatie toe over vaccins of COVID-19 en we staan geen misinformatie toe over verkiezingen. Dit beleid kan worden toegepast op een breed scala aan content, en dat is de reden dat dit zo is ontworpen; deze content verandert voortdurend, vaak op basis van wat er in de wereld gebeurt.

Naast het verwijderen van content die onjuist is en onze gebruikers of community schaadt, verwijderen we ook accounts die mensen proberen te misleiden of TikTok gebruiken om de publieke opinie op misleidende wijze te beïnvloeden. Deze activiteiten variëren van het aanmaken van nepaccounts tot meer geavanceerde pogingen om het vertrouwen van het publiek te ondermijnen. Deze partijen blijven hun tactieken ontwikkelen en we proberen ons beleid voortdurend aan te scherpen wanneer we nieuwe soorten content en handelwijzen ontdekken.

Misinformatie tegengaan

Bij TikTok zetten we in op een combinatie van technologie en duizenden veiligheidsexperts om onze Community Guidlines te handhaven. Om dit effectief en op grote schaal te doen, blijven we investeren in zowel signalering als moderatie op basis van technologie. Wij vertrouwen op geautomatiseerde moderatie wanneer onze systemen een hoge mate van vertrouwen hebben dat de content in strijd is met ons beleid, zodat wij deze snel kunnen verwijderen.

Onjuiste informatie is echter anders dan andere vraagstukken over de content. Context en fact-checking zijn essentieel voor een consequente en nauwkeurige handhaving van ons beleid rondom misinformatie. Hoewel we gebruik maken van modellen voor computerondersteund leren om potentiële misinformatie op te sporen, is het uiteindelijk ons moderatieteam dat misinformatie beoordeelt, bevestigt en verwijdert. Onze gespecialiseerde moderatoren hebben een geoptimaliseerde training gevolgd, beschikken over de expertise en hulpmiddelen om actie te ondernemen tegen onjuiste informatie. Dit omvat directe toegang tot onze partners die de juistheid van de content controleren.

We hebben wereldwijd meer dan een tiental fact-checking partners die content in meer dan 30 talen controleren. Al onze fact-checking partners zijn geaccrediteerd door het International Fact-Checking Network als geverifieerde ondertekenaars van de gedragscode van het International Fact-Checking Network. Uit voorzorg komt content die op feiten wordt gecontroleerd of die niet kan worden gestaafd door factchecking, niet in aanmerking voor aanbeveling in Voor Jou-feeds. Als fact-checkers bevestigen dat de content onjuist is, kunnen we de video van ons platform verwijderen of de video ongeschikt maken voor aanbeveling in Voor-Jou feeds.

Om het opsporen en verwijderen van verkeerde informatie voortdurend te verbeteren, hebben we dit jaar enkele belangrijke investeringen gedaan, waaronder:

  • verdere investeringen in modellen voor geautomatiseerd leren en een grotere capaciteit om deze modellen snel te herhalen gezien de snel veranderende aard van misinformatie.
  • verbeterde detectie van bekende misleidende audio- en beeldmateriaal om gemanipuleerde content te reduceren.
  • een database met eerder gecontroleerde beweringen om moderatoren van verkeerde informatie te helpen snel en nauwkeurig beslissingen te nemen.
  • een proactief detectieprogramma met onze fact-checkers die nieuwe en veranderende beweringen die zij op internet tegenkomen, signaleren. Hierdoor kunnen wij op ons platform naar deze beweringen zoeken en overtredingen verwijderen. Sinds de start van dit programma vorig kwartaal hebben we 33 nieuwe beweringen over onjuiste informatie geïdentificeerd, waardoor 58.000 video's van het platform zijn verwijderd.

Hoewel schendingen van ons integriteits- en authenticiteitsbeleid minder dan 1% van alle videoverwijderingen uitmaken, hebben onze doorlopende inspanningen de proactieve opsporing en handhaving van dit beleid verbeterd.

Samenwerken met anderen

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met deskundigen essentieel is om dit probleem aan te pakken. Wij werken regelmatig samen met onze adviesraad voor content/veiligheid, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en deskundigen op het gebied van mediageletterdheid. Deze samenwerking helpt niet alleen ons beleid en onze algemene kennis van trends en problemen te versterken, maar stelt ons ook in staat gezaghebbende opvattingen in onze app naar voren te brengen. Zo hebben we in onze app een digitale geletterdheidshub gecreëerd met content die mensen vaardigheden bijbrengt om de content die ze consumeren te evalueren, met content van deskundigen van MediaWise en de National Association of Media Literacy Education. Om verkiezingsintegriteit te bevorderen, creëren we Verkiezingscentra om toegang te bieden tot betrouwbare informatie over stemmen en lokale verkiezingen. Om de volksgezondheid te ondersteunen, hebben mensen toegang tot informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie over COVID-19 en apenpokken via hashtag PSA's en labels op video's.

We gaan door met het uiten van hoe we deze uitdagingen aangaan. We weten dat daarbij ons werk nooit af zal zijn. Bekijk ons Transparantiecentrum voor meer informatie over onze inspanningen over het beschermen van ons platform.


Over TikTok
TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio. www.tiktok.com

TikTok
Communications for TikTok in Germany, Austria, Switzerland and the Netherlands: dachcomms@tiktok.com

Coopr
TikTok Persbureau: tiktok@coopr.nl